עתירה לבג"ץ - מצעד הדגלים 2017

24/05/2017

בעקבות אישור המשטרה לתוואי חריג של מצעד הדגלים שמקיף את כל שערי העיר העתיקה, עתירה שהוגשה לבג"ץ בבוקר יום המצעד. 

1 .עתירה דחופה זו מוגשת לאור ההחלטה של המשיבים מס' 2-1 ,כפי שפורסם רק בתקשורת ורק בשעות הערב המאוחרות ביום 2017.5.23 ,לאשר חריגה קיצונית מהמתווה והאיזונים שנקבעו על ידם בעבר ואושרו בהחלטות כב' השופטים שדנו בבג"צ 15/3079 ו-16/4416 , למצעד "ריקוד הדגלים" )להלן: "המצעד"(. 2 .כזכור, בבג"צ 15/3079 ,השופטים הנכבדים הוציאו למעשה "כרטיס צהוב" למשיבים, תוך שנקבע כי המתרחש במצעד הבא ישליך על אישור המצעדים בעתיד )ראו סעיף ו' לפסה"ד(: "ראוי שלכל האמור יינתן ביטוי על-ידי המשטרה והמארגנים מראש גם בתקשורת ובאינטרנט, בחינת "ראו הוזהרתם". אנו מקוים כי התהלוכה תעבור בשלום, ולקחים שיופקו יילמדו לשנה הבאה בקביעת המסלול". 2 3 .וייאמר מיד. העותרת עתרה בעבר נגד מתווה המצעד המאושר ועמדתה היא כי אין המצעד צריך לעבור ברובע המוסלמי. עם זאת, בנסיבות שנוצרו בעבר, לא היה בכוונתה לעתור השנה. רק משפורסמה החריגה המפתיעה האמורה, שאף לא ניתן לה כל רמז במענה רשמי של המשיבים לפנייתה מזה כבר של העותרת, היא שבה לכותלי בית המשפט גם עתה, לאור הפגיעה הקשה שנגרמת בחריגה זו. למעשה הסתירו המשיבים את כוונתם לחרוג חריגה קיצונית מהמתווה שכב' ביהמ"ש אישר עד כה למעבר המצעד ברובע המוסלמי. 4 .למרבה הצער, המצעדים האחרונים הוכיחו כי אין מדובר בתופעה ברת חלוף, אלא באלימות, גזענות, והסתה שמושרשות עמוק בחלקים מהקבוצות שמשתתפות בהם. כך גם, מתיעוד בעבר, ואף מהשנה האחרונה בה הוגבל המצעד לאור סמיכותו לרמדאן, הוכחה אזלת ידה של המשטרה מלטפל באירועי האלימות וההסתה שמתקיימים במצעד. 5 .וכך, על-אף הקביעה המפורשת של כב' ביהמ"ש נכבד זה, כי הקריאה "מוות לערבים" היא חציה ברורה של הקו האדום הפלילי שצריכה גם להביא להגשת כתבי אישום, היועמ"ש למחוז ירושלים עדכן את העותרת ביום 2017.5.21 ,כי במצעד אשתקד נעצרו רק שני קטינים שקראו קריאה חמורה זו, כאשר נגד אחד נסגר התיק ונגד השני התיק עודנו נמצא בטיפול הפרקליטות. 6 .בנסיבות אלה, העותרת סבורה שכהפקת לקחים מן המתרחש במצעדים בשנים האחרונות ובפרט אשתקד, אין מקום כלל לאפשר את מעבר המצעד ברובע המוסלמי. כך העותרת דרשה מהמשיבים מס' 2-1 גם השנה, דרישה שהם דחו. 7 .העותרת הופתעה לגלות...המשך קריאה

מול הרשויות
24.05.17

Related Topics