תכנון חלת אלעין בשכונת א-טור עתירה לבית המשפט המחוזי

11/06/2017

עתירה שדורשת מהרשויות לתכנן באזור ח'לת אלעין שבשכונת א-טור בהתאם לתכנית מתאר 2000, ולהתעלם מקו הגבול שנקבע לגן הלאומי מורדות הר הצופים, שלא אושר על ידי המועצה הארצית לתכנון (בעקבות עררים שהגשנו אנחנו ואחרים).