פרס ישראל על מפעל חיים שיוענק השנה לדוד בארי ראש עמותת אלע"ד
הוא עלבון צורב לכל מי שירושלים הוגנת ושוחרת חיים יקרה לו/לה
מה הוא מפעל החיים של דוד בארי שעליו הוא מקבל פרס? מאז הגיעו בארי ואנשיו לסילוואן, הם השליכו משפחות מבתיהם, פגעו בבתים של תושבים והחיים במקום הפכו לחיים של פחד וסכסוך בלתי פוסקים. ילדים בסילוואן גדלים במציאות חסרת רחמים, רבים מהם נפגעו מפעולות המיליציות הפרטיות המלוות את המתנחלים, חוו התנכלויות אלימות, תקריות ירי, מעצרים ואובדן בית. כ-100 משפחות בסילוואן מצויות היום בסכנת פינוי מביתן, כ-200 משפחות בסכנת הריסת הבית, עשרות משפחות אבדו את בתיהן בשל פעולות סילוק יזומות שנקטו מתנחלי סילוואן בסיוע המדינה. בתים רבים אחרים ניזוקו בשל פעולות חפירה ארכיאולוגיות שיזמו אנשי אלע"ד. בארי אחראי למפעל שלדורסנות המדרדר את כולנו למציאות של שנאה והסלמה שאין ממנה מוצא.

מפעל החיים של דוד בארי מלווה במקרים של שקר, זיוף וכוחנות. הדברים שבים ועולים ממסקנות וועדה של משרד המשפטים, מפסיקת בית המשפט, מעדויות של אנשי מקצוע ומהקלטה שבה בארי עצמו מתרברב כיצד הונה בשיטתיות את רשות העתיקות. אנשי רשות הטבע והגנים הודו שנאלצו לא אחת להיכנע לתכתיבים של אנשי אלע"ד בניהול אתר עיר דוד בשל ההתנהלות הכוחנית של בארי ואנשיו.

מפעל החיים של בארי ואנשיו הוא מפעל של ארכיאולוגיה דורסנית - אלע"ד והמדינה משתמשים באתר עיר דוד כדי לדחוק את ההווה של סילוואן ותושביה. במקום להאיר את ההיסטוריה המגוונת של ירושלים, הרחוקה והקרובה, שהיתה מאז ומעולם עשירה ורבת פנים ארכיאולוגיה משמשת בידם כלי למחיקה ודחיקה.

בשם מי ניתן הפרס? וועדת הפרס היתה מורכבת רובה מאנשים פוליטיים ששירתו בלשכותיהם של נתניהו וסער. ירושלים שלהם היא עיר של סכסוך מתמשך שמוליד אלימות ואלימות נגדית במעגל אינסופי של הסלמה.

ירושלים יכולה להיות עיר של שלום ותקווה.
זה מפעל החיים שאנו דוגלים בו.

אנו מזמינים אתכם לשלוח את המכתב הבא לנשיא המדינה,
ולהצטרף אלינו במחאה על הענקת הפרס לדוד בארי
לכבוד
נשיא המדינה
מר ראובן ריבלין

כבוד הנשיא,

אני מבקש/ת למחות על ההחלטה להעניק השנה את פרס ישראל למפעל חיים למר דוד בארי, ראש עמותת אלע"ד.

מפעלו של בארי הוא עלבון צורב לכל מי שירושלים הוגנת, מתחשבת ושוחרת חיים יקרה לו/לה.
מאז הגיעו בארי ואנשי לסילוואן הם השליכו משפחות פלסטיניות מבתיהן, פגעו בבתים של תושבים והחיים במקום הפכו לחיים של פחד וסכסוך בלתי פוסקים. כ- 100 משפחות בסילוואן מצויות היום בסכנת פינוי מביתן, כ-200 משפחות בסכנת הריסת הבית, עשרות משפחות אבדו את בתיהן בשל פעולות סילוק יזומות שנקטו מתנחלי סילוואן.

מפעל החיים של בארי ואנשיו הוא מפעל של ארכיאולוגיה דורסנית, העושה שימוש באתר עיר דוד כדי לדחוק את ההווה של סילוואן ותושביה. במקום להאיר את ההיסטוריה המגוונת של ירושלים שהיתה מאז ומעולם עשירה ורבת פנים, ארכיאולוגיה משמשת בידם כלי למחיקה ודחיקה.

בארי מוביל מפעל המדרדר את כולנו למציאות של שנאה והסלמה שאין ממנה מוצא. ירושלים יכולה להיות עיר של שלום ותקווה, זה מפעל החיים שאנו דוגלים בו.

בברכה ובכבוד רב,