הפוליטיקה הגדולה והכפר הקטן

27.04.16
09:30-13:30
עברית

בתסריט אחר, הכפר היפהפה וואלג'ה בין דרום ירושלים לבית לחם, היה יכול להיות נקודת החיבור בין ישראל לפלסטין.
מיקומו והטבע המרהיב שבו היו הופכים אותו למוקד של תיירות ושגשוג שיכולים לצמוח משלום בין העמים. אבל במציאות של הסכסוך, ולאג'ה - שחלקו סופח לירושלים ב-1967 - נפגע קשות ממיקומו באזור התפר בין מדינת ישראל לגדה המערבית. דרך סיפורו של הכפר באים לידי ביטוי העקרונות המנחים של המדיניות הישראלית בירושלים: גנים לאומיים כאמצעי שליטה, חיבור התנחלויות גוש עציון לירושלים על חשבון המרחב הפלסטיני, חוקי תכנון ובניה שמונעים את פיתוח הכפר, גנים לאומיים כאמצעי שליטה והנזק הגדול שגדר ההפרדה יצרה במזרח ירושלים.
למרות כל אלו בולאג'ה מתקיימת פעילות משותפת בין תושבי הכפר לקבוצת פעילים מירושלים.
בתוך המציאות הפוליטית העגומה הפעילות הזו מראה שקיימת לנו דרך אחרת ללכת בה.

רביעי, 27.04.2016, שעה 01:04