תשובה עפ"י חוק חופש המידע - נתוני חינוך בירושלים המזרחית