הפער לא נסגר - דו"ח חינוך 2011

01/10/2011

סקירת מצבה של מערכת החינוך הפלסטינית בירושלים המזרחית ערב פתיחת שנת הלימודים 2011-2012. מהסקירה עולה כי למרות קידומן של מספר תוכניות בינוי, המחסור בכיתות לימוד אינו פוחת וגם נמשכת אפליית המערכת בתחומי התקציב וכוח האדם המקצועי. הדו"ח מפרט גם מספר צעדים והתבטאויות המעידים על כוונה לכפות על מערכת החינוך הפלסטינית את תוכניות הלימודים הישראליות. (דו"ח משותף ל"עיר עמים" ולאגודה לזכויות האזרח).