ציון: נכשל. דו"ח חינוך 2012

01/12/2012

בשנת הלימודים המתחילה בשלהי אוגוסט 2012, כמו בקודמותיה, עשרות אלפי ילדים בירושלים המזרחית יוסיפו לקבל שירותי חינוך ירודים, אם בכלל, תוך הפרה בוטה של זכותם לחינוך. רובם ישתלבו במסגרות חינוך ציבוריות מקרטעות, עניות בתקציבים ובתקני כוח אדם. אלפי תלמידים ילמדו גם השנה בכיתות בלתי תקניות ובלתי ראויות, חלקן בבנייני מגורים. אלפי ילדים נוספים לא יזכו ללמוד כלל, ועד  כיתה י"ב 40% מהתלמידים ינשרו מהמערכת. משפחות רבות ייאלצו לשלם מכיסן שכר לימוד למסגרות חינוך שאינן רשמיות, לעתים בגובה של אלפי שקלים ויותר לשנה, בניגוד לחוק שמבטיח חינוך חינם. הוצאה כספית זו קשה במיוחד לאוכלוסיה בירושלים המזרחית, ששיעור  העוני בה הדרדר לשפל חסר תקדים: 78% מכלל האוכלוסיה ו-84% מקרב הילדים.