מראשית המגעים בין ישראל לפלסטינים לפני יותר משני עשורים ברור היה כי פתרון מדיני בין העמים יושתת על עקרון שתי בירות בירושלים.

בשנת 2000, לקראת ועידת טאבה, הניח הנשיא קלינטון מתווה להסכם הקבע, במסגרתו: 1. השכונות הפלסטיניות יועברו לריבונות פלסטינית, מרבית השכונות הישראליות שנבנו מעבר לקו הירוק יהיו בריבונות ישראלית ויחוברו למערב ירושלים. 2. משטר מיוחד בעיר העתיקה יאפשר גישת כל המאמינים למקומות הקדושים להם. הרובע היהודי והכותל יישארו בריבונות ישראלית. הר הבית והרבעים האחרים בריבונות פלסטינית.

המפה שלפניכם מציגה את השינויים שהתרחשו בשטח מאז הוצג המתווה לראשונה ומהם עולה כי פתרון מדיני בירושלים עדיין אפשרי אף כי מחירו גדל והולך עם הטבעתה של כל עובדה נוספת במציאות הקיימת.

מפה זו הינה אינטראקטיבית.
ניתן לעבור על האייקונים שעל גבי המפה להצגת הנתונים
ולעבור לפרקים נוספים בכפתורים שבתחתית המסך.

כפתורי הפרקים השונים

- מקרא -

ירושלים שנת 2000
קו השיפוט
העירוני 1967
הקו הירוק
גדר ההפרדה
תוואי גדר מתוכנן
שטח בנוי ישראלי
שטח בנוי פלסטיני
בנייה ישראלית אחרי שנת 2000
גנים לאומיים
E1
התנחלות
גן לאומי
אתר תיירות
מתחם התנחלויות
השטח הישראלי במתווה קלינטון ע"פ יוזמת ז'נבה
הסיכוי לפתרון
מדיני בירושלים

הבנייה הישראלית עד שנת 2000 תפסה שליש משטח מזרח ירושלים (44,000 יח"ד). הר חומה שהייתה בראשית בנייתה לא נכללה בצדו הישראלי של המתווה בשל מיקומה הפוגע ברצף הטריטוריאלי בין מזרח ירושלים לבית לחם.

בין 2000 ל-2014 נבנו עוד כ-10,000 אלף יח"ד, חלק גדול מהן בהר חומה - שהפכה מנקודה זעירה לשכונה גדולה במזרח ירושלים. תכניות עתידיות, מרביתן מאושרות ולחלקן אף הוצאו מכרזים כוללות תוספת שכונה חדשה– גבעת המטוס והרחבת השכונות בדרום ירושלים ליצירת רצף ישראלי שיחסום לחלוטין את המרחב שבין בית לחם לדרום מזרח ירושלים - מהר חומה ועד גילה. תכניות אלה כוללות גם הרחבת שכונות בצפון מזרח ירושלים ואת קידומה של תכנית E1. מימושן של תכניות אלה או חלקן יסכן באופן קריטי את האפשרות להסדר מדיני.

גידול של כ-20% במספר הישראלים במזרח ירושלים

(בין 2000 ל-2012)

קרקע מותרת לבנייה

62% מהתושבים במזרח ירושלים הם פלסטינים אך מותר להם לבנות רק על 14% מהקרקע
קרקע מותרת לבנייה לפלסטינים
14%
תושבים פלסטינים
62%

הבנייה בהר חומה

גידול של פי 17 במספר יחידות הדיור משנת 2000 עד שנת 2014
274 יח"ד
2000
4,653 יח"ד
2014
מכרזים לבנייה ישראלית במזרח ירושלים
בזמן יוזמת קרי
2627
1488
הפנייה הפלסטינית לאו"ם
2386
312
506
1021
ועידת אנאפוליס
1931
46
630
724
773
595
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
בנימין נתניהו מרץ 2009 -
אהוד אולמרט ינואר 2006 - מרץ 2009
אריאל שרון ינואר 2003 - ינואר 2006

המדינה מעודדת מאחזים יהודיים באגן ההיסטורי כמתחמי מגורים בלב שכונות פלסטיניות או כפרויקטים תיירותיים וגנים לאומיים, הפועלים גם לביסוס בלעדיותו של הנרטיב היהודי באזור. במקביל גברו הלחצים לשינוי הסטטוס קוו בהר הבית המגבירים את המתיחות באזור.

המדינה ייעדה 400,000,000 לגנים לאומיים באזור
אגן העיר העתיקה ב 2005

הגבלת כניסת
מוסלמים להר הבית

2012 2014

דיונים בוועדת הפנים של הכנסת על הסדרי תפילה וכניסת יהודים להר

2003 עד 2013 2013 עד 2014

101,000,000 עלות תקציב האבטחה השנתי
לכ-2000 תושבי המאחזים ב-2014

גדר ההפרדה מוציאה מן הכוח אל הפועל תפיסה מטרופולינית של ירושלים (ירושלים הגדולה) המכנסת לתוכה את שלושת גושי ההתנחלויות הגדולים שסביבה, נוגסת בעומק הגדה המערבית, קוטעת רצף טריטוריאלי בתוך המדינה הפלסטינית העתידית ומנתקת אותה ממזרח ירושלים.

בכך קוטעת הגדר גם את הקשרים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים בין הגדה המערבית למזרח ירושלים ומדרדרת את תושביה אל עוני וניוון עמוק.

הבעייתי ביותר מבין גושי ההתנחלויות המכונסים בגדר הוא גוש מעלה אדומים המבתר את לב הגדה המערבית ואת חיבורה לירושלים. מעלה אדומים עצמה נכללה בצד הישראלי של מתווה קלינטון אך לא האזורים שסביבה. בשל כך בנייה באזור E1 נחשבת כאבן נגף מרכזית לפתרון עתידי.

אורך תוואי גדר ההפרדה168 ק"מ

גדר ההפרדה בירושלים מכנסת לתוכה שטח הגדול פי 2.3 משטחה של ירושלים

שטח מוניציפלי
126 קמ״ר
השטח שהוסיפה
הגדר לאיזור ירושלים
164 קמ״ר
השטח שמכנסת הגדר לירושלים הגדולה - 290 קמ״ר

גדר ההפרדה משאירה כ-100,000 פלסטינים תושבי ירושלים ב-8 שכונות ירושלמיות מנותקים מעירם וללא שירותים

תושבי מזרח ירושלים חיים במדינה הרואה את השטח כשלה אבל אינה רואה אותם כחלק ממנה – נשלל מהם מעמד אזרחי מלא ובמקומו ניתן להם מעמד מותנה של תושבות קבע והם נתונים לאפליה עמוקה בכל התחומים.

העדרו של הסדר מדיני מותיר את התושבים ללא זכויות פוליטיות וללא יכולת השפעה על החיים היומיומיים והציבוריים שלהם.

37% מתושבי ירושלים
הם פלסטינים

פלסטינים יהודים
ואחרים

מחסור של 3,055 כיתות לימוד במזרח העיר

נכון לשנת 2012 60% מהעניים בירושלים פלסטינים. 4.2% מתקציב הרווחה העירוני מושקע במזרח ירושלים

4.2% 95.8%
תקציב הרווחה
60% פלסטינים 40% ישראלים
התפלגות העוני

תחנות טיפת חלב

5 תחנות טיפת חלב במזרח ירושלים
לעומת 26 במערב ירושלים
5 נקודות טיפת חלב
מזרח ירושלים
26 נקודות טיפת חלב
מערב ירושלים
בין 1967 ל-2012 נשללה תושבות של 14,263 פלסטינים, 8,149 מתוכם משנת 2000. לקריאה נוספת ›
פערים תקציביים:
37% מהתושבים ורק 10.1% מהשקעת העירייה. לקריאה נוספת ›
היקף נשירה של 13% ממערכת החינוך בירושלים המזרחית ומחסור של 3,055 כיתות לימוד וגני ילדים. לקריאה נוספת ›
מעל 20 מוסדות פלסטינים נסגרו, מעל 80 אירועי תרבות בוטלו משנת 2004
למעלה ממחצית הפלסטינים במזרח ירושלים ללא אספקת מים סדירה
כ-100,000 תושבי השכונות מעבר לגדר נותקו כמעט לחלוטין משירותים ותשתיות ומהעיר בה הם עובדים ואליה הם קשורים חברתית ותרבותית.

מצבור ההשפעות של המציאות המתוארת כאן מהווה איום של ממש על הסיכויים לפתרון מדיני בירושלים, ועם זאת הן מצויות בדרגות חומרה והפיכות שונות.

הבנייה הישראלית המאסיבית עד כה לא חוסמת לגמרי את הרציפות הטריטוריאלית ההכרחית בין מזרח ירושלים לגדה, אך מימושן של תכניות הבנייה המאושרות (הכוללות מעל 9000 יח"ד נוספות על אלו שנבנו, כשמעל 4,000 מהן כבר הוצאו למכרזים) עלול לפגוע פגיעה אנושה ברציפות זו.

הגדר ניתנת להסרה אך השלכותיה על האוכלוסייה הפלסטינית עמוקות ויידרשו לתיקון ארוך.

פינויים של מאחזים ישראליים בשכונות פלסטיניות אפשרי, אך מחירו בתוך ישראל פנימה יכול להיות קשה וגדל.

עם זאת, בשקלול כלל השינויים שהתרחשו בירושלים וסביבותיה מאז שנת 2000, פתרון שתי בירות בירושלים ברוח מתווה קלינטון עדיין ישים, גם אם מתחייבים שינויים משמעותיים בו. משקלם של שינויים אלו תלוי לא רק בתנאים הפיזיים בשטח, אלא גם ביכולות וברצון פוליטיים.

עיר עמים

הגעת למפה האינטראקטיבית של עיר עמים להכרת המדיניות הישראלית בירושלים.

המפה מתוכננת לצפייה ממחשבים נייחים או ניידים.

לגרסת המובייל המציגה את הנתונים והמידע הנלווים למפה בלבד - לחצו כאן

עיר עמים

לצפייה בדו״ח
"ירושלים על המפה: 2000 - 2015"
יש להשתמש בדפדפן עדכני

להורדת דפדפן Google Chrome

להורדת דפדפן Firefox