צרו קשר

טופס יצירת קשר

טלפון .Tel
02-6222858
פקס Fax
02-6233696

כתובת למשלוח:
הרכבים 7
ת.ד. 52113
מיקוד ירושלים 9152101

عنوان:
7 شارع هريكافيم
ص.ب– 52113
القدس- 9152101

:Address
7 .Harekavim St
P.O. Box 52113
Jerusalem 9152101