תרומות

כל תרומה תתקבל בברכה!

ניתן לשלוח צ'ק
לפקודת "עיר עמים"
 

לכתובת

עיר עמים
המלך ג'ורג 27
ת.ד. 2239
ירושלים 94581
 

או באמצעות העברה בנקאית:

בנק אוצר החייל (מספר 14)
סניף 369 ראשי ירושלים
חשבון מספר 471423 ע"ש עיר עמים
 
 

עיר עמים פועלת במישורים רבים על מנת לקדם את ירושלים כעיר שוויונית, תקינה ובעלת עתיד פוליטי יציב. לשם כך אנו עוקבים אחר ההתפתחויות בשטח, מפרסמים דו"חות, עורכים סיורים לקהל הרחב ולקהל מקבלי ההחלטות, פועלים לחיזוק החברה האזרחית הפלסטינית במזרח ירושלים ועוד. פעילות "עיר עמים" דורשת משאבים רבים.  מאחר ואנו גוף עצמאי ושאינו תלוי, פעילותנו נסמכת על תרומות בלבד. אם ברצונכם לתמוך בפעילותינו, ניתן להיכנס לכאן ולתרום דרך אתר "ישראל תורמת"