תומכי עיר עמים

"עיר עמים" מודה לארגונים, המדינות והא/נשים התומכים בפעילותה למען עתיד מוסכם והוגן לירושלים. עיקר המימון מקורו בישויות מדיניות זרות. לתמיכה בעיר עמים לחצו כאן

 ואלה הקרנות, הארגונים והאנשים הפרטיים שתמכו בה ב-2017-2018.

The Abrons Foundation
Heinrich Boell Foundation
Brot Für Die Welt
DEAR Foundation
The European Union
Embassy Of Canada
Institut für Auslandsbeziehungen – ifa: zivik programme
The Ministry of Foreign Affairs – Sweden
The Moriah Fund
Foundation For Middle East Peace
The New Israel Fund
The Norwegian Embassy
The Open Society Foundation
Representative Office of Ireland
Ms. Sara Gottesman
Source of Hope Foundation 

נוסף, "עיר עמים" מודה לתורמים הפרטיים הרבים אשר העניקו לנו תרומות בסך 5,000 דולר ומטה.

לצפייה בדו"ח על תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה - הקליקו כאן