הצעות חוק ותכניות ממשלה לצעדים חד-צדדיים הרסניים בגבולות ירושלים

02/11/2017

שתי הצעות חוק - הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2) והצעת חוק ירושלים ובנותיה, שעלו לאחרונה מספסלי הקואליציה, חותרות לשנות מהותית את גבולות ירושלים. הצעות חוק אלה, שהונחו על שולחן הכנסת בשנת ה-50 לסיפוח ירושלים המזרחית, חותרות לסיפוח דה פקטו של גושי ההתנחלויות מסביב לירושלים ולעקירתם מהעיר של כשליש מתושבי מזרח ירושלים החיים כיום בשכונות המזרח ירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדה. הצעות החוק אינן עולות בחלל ריק. הן מתחברות לשורה של יוזמות מן השנים האחרונות שהמשותף להן הוא הניסיון לכפות עובדות טריטוריאליות-פוליטיות מכריעות בירושלים באצטלה של "מהלכים מוניציפליים". מהלכים אלה, הנהגים ומקודמים מעל ראשיהם של תושבי ירושלים, יחבלו עמוקות בסיכויים לפתרון מדיני, יערערו את המרקם העירוני ויחריפו את העימות בירושלים.
נייר זה מתאר ומנתח את הצעות החוק והשלכותיהן על אופייה של  ירושלים והאוכלוסיות החיות בה ועל עתידה המדיני. בפרק הסיום הנייר מציע נקודות למתווה חלופי שמטרתו לחזק את סביבות החיים של שתי אוכלוסיות העיר, לטפח אופק חיובי להדברות בניהן ולקדם את התנאים לפתרון מוסכם.
תוכן עניינים
I.   רקע        
א. גבולותיה הטריטוריאליים והדמוגרפים של ירושלים     
ב. השכונות המזרח ירושלמיות מעבר לגדר ההפרדה      
ג.  גבולות ירושלים בחקיקה הישראלית                   
II.  מהלכי החקיקה החדשים 
א. תיקון לחוק-יסוד ירושלים 2017 
ב. הצעת חוק ירושלים ובנותיה 
III.  צעדים נוספים לקידום שינויים חד צדדים של גבולות ירושלים (תכניות ממשלה וסיעת המחנה הציוני) 
IV.  ההשלכות של הצעות החוק והתכניות המתלוות אליהן 
א. השלכות מדיניות 
ב. ה...המשך קריאה