דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית

דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות לשנת 2016
שם עמותה: עיר עמים  ע"ר   מספר 580361202

 

שם הישות נותנת התרומה סכום שהתקבל מטרת התרומה או ייעודה התנאים לתרומה
אם יש כאלה
IFA - zivic 498,357 ש"ח פיתוח מנהיגות לא
Bread for the World 402,362 ש"ח סינגור ופעילות ציבורית לא
Royal Norwegian Embassy 321,020 ש"ח ניטור ודו"חות לא
Swedish Grant 214,078 ש"ח מענק כללי לא
HR IL Secretariat 120,720 ש"ח מענק כללי לא
European Union 46,170 ש"ח זכויות סוציו-אקונומיות לא
EED 42,000 ש"ח סיוע בפיתוח משאבים לא
Heinrich Boell 39,055 ש"ח סיורים וקורסים לא

דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות לשנת 2015
שם עמותה: עיר עמים  ע"ר   מספר 580361202

 

שם הישות נותנת התרומה סכום שהתקבל מטרת התרומה או ייעודה התנאים לתרומה אם יש כאלה
IFA - zivik
 
954,611 ש"ח  פיתוח מנהיגות לא
EED European Endowment for
Democracy
 
144,685ש"ח  סיוע בפיתוח משאבים לא
Bread for the World
 
440,603 ש"ח  סינגור ופעילות ציבורית לא
Swedish Conflict Pool
KAMMARKOLLEGE
255,986 ש"ח  מענק כללי לא
Heinrich Boell
 
50,000 ש"ח  סיורים וקורסים לא
Royal Norwegian Embassy
 
343,176 ש"ח  ניטור ודוחות לא
Royal Dutch Embassy
 
7,209 ש"ח  סינגור לא
European Union
 
205,001 ש"ח  זכויות סוציואקונומיות לא
 

דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות לשנת 2014
שם עמותה: עיר עמים  ע"ר   מספר 580361202


 
שם הישות נותנת התרומה סכום שהתקבל  מטרת התרומה או ייעודה התנאים לתרומה אם יש כאלה
Royal Norwegian Embassy
 
757,746  ₪ דוחות תחקירים וכתיבה לא
The European Union
229,692  ₪ חיזוק זכויות סוציאו-אקונומיות במזרח ירושלים
 
לא
Royal Dutch Embassy
 
136,994  ₪   לא
Consulat General de France
 
93,897    ₪ שימוש כללי לא
EED European Endowment for
Democracy
 
283,500  ₪   לא