תרומות

כל תרומה תתקבל בברכה!

ניתן לשלוח צ'ק
לפקודת "עיר עמים"
 

לכתובת

עיר עמים
הרכבים 9
ירושלים 9346209
 

או באמצעות העברה בנקאית:

בנק אוצר החייל (מספר 14)
סניף 369 ראשי ירושלים
חשבון מספר 471423 ע"ש עיר עמים
 

לתרומות

ניתן להיכנס לכאן ולתרום דרך אתר "ישראל תורמת"