דף הבית

סיורים בירושלים המזרחית

הסיורים עוברים בנקודות תצפית ובשכונות ישראליות ופלסטיניות במזרח ירושלים ומספקים רקע על היווצרות גבולותיה של ירושלים המאוחדת ודנים במכלול סוגיות מכריעות ביחס לחיים בעיר ולעתידה המדיני: מכשול ההפרדה, היחסים בין השלטון לאוכלוסיה הפלסטינית, בנייה ופיתוח ישראליים במזרח ירושלים ועוד.  ההשתתפות בסיורים מותנית בהרשמה מראש ואינה כרוכה בתשלום.

סוגיות מרכזיות במציאות הפוליטית בירושלים

 • ירושלים כשאלה מדינית
  מאז הקמת מדינת ישראל ב-1948, היה הסטאטוס הדיפלומטי והבינלאומי של ירושלים שנוי במחלוקת ובלתי-פתור. לא האלימות ולא ההצעות לפיתרון - וכאלה היו למכביר במהלך ההיסטוריה הארוכה של ירושלים  –...
 • תכנון עירוני
  תכנון מוגדר כשורת מהלכים בעלי רצף הגיוני, מעשיים ואינטלקטואליים, על מנת להגיע לתוצאה מוגדרת מראש. הגדרת המרחב על ידי תכנית מפרטת את המותר והאסור, הראוי והרצוי, הצביון והשימוש של אותו המרחב...
 • התנחלויות וגנים לאומיים
    בנייה ישראלית בשטחי ירושלים המזרחית החלה מיד עם סיפוחה ב-1967. כך נבנו השכונות/התנחלויות הגדולות כמו הגבעה הצרפתית, גילה, תלפיות מזרח, רמות, נווה יעקב, פסגת זאב ולבסוף גם הר חומה. לצורך...
 • גדר ההפרדה
    החלטת הממשלה על בנייתה של "גדר ביטחון" נפלה בשנת 2002, בזמן כהונתה של ממשלת שרון ועל רקע מציאות ביטחונית קשה.  כישלון שיחות קמפ דיוויד וטאבה ופרוץ אינתיפאדת אל-אקצא שגבתה מחיר דמים כבד...

פרוייקטים מיוחדים

מפה אינטראקטיבית להכרת הסוגיות המדיניות בירושלים

לעדכונים שוטפים מעיר עמים