ירושלים רבתי 2013

09/04/2014

מפה המתארת את גבולות הקו הירוק; הגבול המוניציאפלי- הבחנה בין שכונות פלסטיניות וישראליות כולל שטח מבונה מתוכנן; תאוי גדר ההפרדה ויצירתה את "ירושלים רבתי".