מזרחה מכאן

בעקבות האירועים האלימים של קיץ 2014, פתחנו במהלך משותף עם ארגוני החברה האזרחית בירושלים, בניסיון להבין את תפקידה של החברה האזרחית במערב העיר בתקופה זו, וכיתד היא יכולה לסייע.
תחת הכותרת 'מזרחה מכאן', ערכנו כנס בניסיון להבין את התהליכים שהובילו לאלימות במזרחה של העיר, שבמסגרתו נבחנו שורה של נושאים בפאנל, בקבוצות דיון והוצגו יוזמות שפעלו בעיר בשנים האחרונות. 
 
תמונות מהכנס
 
בכנס השתתפו למעלה ממאה פעילים ירושלמים המתשייכים ליותר מחמישים קהילות וארגונים, והוא היווה פלטפורמה לשיתופי פעולה בינארגוניים שבמרכזם קורסים לפעילי הארגונים, תחת אותו שם - 'מזרחה מכאן'. מטרת הקורסים היכרות מעמיקה יותר של אנשי עשייה והארגונים את המציאות החברתית והפוליטית במזרח העיר. בשנת 2015 נערכו שני קורסים בהם השתתפו כ 70 פעילים.

מזרחה מכאן קורס שני

מזרחה מכאן - קורס ראשון

מזרחה מכאן - כנס ארגונים