שוטרים חמושים בבית ספר לבנות בג'בל מוכבר

כוח משטרתי גדול פשט על בית הספר לבנות בטענה שבבית הספר התחבא נער שיידה אבנים על השוטרים

17/11/2014