עתירת עיר עמים נגד רשות הטבע והגנים

כתבה על העתירה נגד רשות הטבע והגנים על הפרטת הגן הלאומי עיר דוד והעברתו לניהול עמותת אלע"ד

התפרסם ב: 
הערוץ הראשון
תאריך הפרסום: 
12/07/2010
סרטון: