ירושלים רבתי 2016

03/07/2016

ירושלים רבתי 2016 מפה המתארת את גבולות הקו הירוק; הגבול המוניציאפלי- הבחנה בין שכונות פלסטיניות וישראליות כולל שטח מבונה מתוכנן; תאוי גדר ההפרדה ויצירתה את "ירושלים רבתי". במפה זו הוכנסו גבולות 'ירושלים הירדנית'