תלמיד במזרח ירושלים מקבל מחצית מהתקציב של תלמיד במערב העיר

מבדיקת תקציב העירייה עולה כי 11 מתוך 17 התיכונים הפלסטיניים העירוניים לא מקבלים את כל הכסף שמשרד החינוך מעביר עבורם. עיריית ירושלים: "מניפולציה מכוונת של נתונים"

ניר חסון
תלמיד בבית ספר תיכון עירוני במזרח ירושלים מקבל פחות ממחצית התקציב של תלמיד במערב העיר, כך עולה מספר התקציב של עיריית ירושלים. עוד עולה מניתוח התקציב כי בתי הספר הפלסטיניים לא מקבלים את כל הכסף שמשרד החינוך מעביר עבורם לעירייה. בעירייה טוענים מנגד כי הבדיקה מוטעית ומתעלמת מההבדלים בין שתי מערכות החינוך.
כך, למשל, בבית הספר התיכון "בית חינוך" במערב ירושלים ובבית הספר התיכון לבנים ראס אל־עמוד במזרח העיר לומד מספר כמעט זהה של תלמידים, 782 ו–783 בהתאמה. שניהם בתי ספר עירוניים, כלומר, כל תקציבם מגיע מהעירייה וממשרד החינוך. עם זאת, התקציב המועבר לבית חינוך מהעירייה ב–2016 מסתכם בכ–16 מיליון שקל, בעוד שלבית הספר המקביל מועבר תקציב בסכום של כשלושה מיליוני שקלים. את בית הספר בראס אל־עמוד תקצב השנה משרד החינוך בכחמישה מיליוני שקלים, אך מתוכם העבירה אליו העירייה כשלושה מיליונים בלבד. מנגד, את בית הספר בית חינוך תקצב המשרד בכ–15 מיליון שקל, להם הוסיפה העירייה עוד כ–1.4 מיליונים.

הדבר אינו ייחודי לשני בתי הספר הללו. מבדיקת "הארץ" עולה כי 11 מתוך 17 בתי הספר הפלסטיניים במזרח העיר קיבלו מהעירייה תקציב נמוך יותר, לעתים במיליוני שקלים, בהשוואה לזה שהקציב להם משרד החינוך. במערב העיר המצב הפוך: 17 מתוך 18 בתי הספר קיבלו תקציב גבוה יותר מזה שהקציב להם משרד החינוך — כלומר, העירייה העבירה להם כספים נוספים מהתקציב שלה.
גורמים במערכת החינוך בירושלים שהתבקשו להסביר את הפערים אמרו ל"הארץ" כי שיטת הניהול העצמי שנהוגה בבתי הספר במערב העיר — ולא קיימת במזרחה — מביאה להטיית תקציבים לטובת בתי הספר הראשונים. הסבר נוסף לפער הוא שבתי הספר הפלסטיניים אינם מצליחים לנצל את מלוא התקציב שלהם בשל מחסור בתשתיות. כך, למשל, אם אין לבית הספר כיתת מחשבים הוא יתקשה לקבל תקציב לשעות לימוד טכנולוגי.

אינפו בתי ספרראס אל-עמוד (בנים) | מזרח ירושלים	בית חינוך | מערב ירושלים<br />
783 תלמידים	782 תלמידים<br />
משרד החינוך העביר לעירייה 4.9 מיליון שקלים עבור בית הספר*	משרד החינוך העביר לעירייה 16.4 מיליון שקלים עבור בית הספר*<br />
העירייה העבירה לביה"ס 3 מיליון שקלים*	העירייה העבירה לביה"ס 16.4 מיליון שקלים*</p>
<p>*תקציב לשנת 2016

במזרח ירושלים רווחת הטענה שהתקציבים שמעביר משרד החינוך לאזורם מגיעים לבסוף למערב העיר. "כולם יודעים את זה — כל המשרות וכל התקציבים הולכים למערב העיר, למזרח מגיעים רק הפירורים", אמר ל"הארץ" מנהל בית ספר במזרח ירושלים. הוא הוסיף כי יכולתם של ההורים במערב העיר למשוך תקציבים לבתי הספר שבהם לומדים ילדיהם גדולה לאין שיעור מזו של הורים במזרח ירושלים. "הם דוברים עברית, יש להם עמותות ועורכי דין, הם יודעים בדיוק מה התקציב שלהם ומצפים לקבל 100% — ואם הם לא יקבלו הם ייצאו למלחמה", טען.

 

לדברי חברת מועצת העיר לורה ורטון (מרצ), שיזמה בדיקה של נתונים בנושא, המספרים מראים שמעבר לכך שהעירייה אינה מעבירה אותם הסכומים לתיכונים במערב ובמזרח העיר, "היא ממש לוקחת מהתקציבים שמשרד החינוך מיעד לתלמידים במזרח ירושלים. אני מקווה שמשרד החינוך, מבקר המדינה וכל מי שאכפת לו ממינהל תקין יסייע לחקור את העניין ולתקן את מה שצריך".
דוגמה לבית ספר פלסטיני נוסף שלא מקבל את מלוא התקציב המגיע לו הוא התיכון בבית צפאפא. על פי ספר התקציב שלה קיבלה העירייה סכום של 11.3 מיליון שקל עבור בית הספר, אך התקציב שניתן לו בפועל הסתכם ב–8.3 מיליונים. הפער בין הסכומים הוא של כשלושה מיליוני שקלים. בתיכון אל־מוכבר לבנים עומד הפער על 2.6 מיליוני שקלים, והפער בבית הספר בבית חנינא לבנות עומד על כשני מיליוני שקלים.
לצד זאת, שני בתי ספר במזרח העיר, תיכון אל־מוכבר לבנות ותיכון מאומניה, זכו בתקציב עירוני גדול באופן משמעותי מזה שניתן ממשרד החינוך — יותר מארבעה מיליוני שקלים מעבר לתקציב הממשלתי. בסך הכל, בעבור 17 בתי ספר במזרח העיר העביר משרד החינוך סכום של 109.5 מיליון שקל, מתוכם הגיעו לבתי הספר רק 106.1 מיליון שקל. במערב העיר התמונה הפוכה — בעבור 16 בתי ספר באזור העבירה העירייה סכום של 26.1 מיליון שקל יותר מהתקציב שהועבר בשבילם ממשרד החינוך.
הפערים ניכרים גם בתקציב המקורי של משרד החינוך. בסך הכל תקצב המשרד את 12,864 תלמידי התיכונים העירוניים במזרח ירושלים בסכום של 106 מיליון שקל, כשבאותו הזמן נהנו 7,009 תלמידי התיכונים העירוניים במערב העיר מתקציב ממשלתי של 136 מיליון שקל. השתתפות המשרד בתקציב מוסדות החינוך נגזרת בין היתר מהוותק של המורים (שבאופן כללי במערב העיר הוא גדול יותר), מגמות הלימוד וההצטרפות של המורים לתוכניות אופק חדש ועוז לתמורה.
השוואת כל סעיף בתקציבם של התיכון בית חינוך במערב העיר וראס אל־עמוד במזרחה מראה שהמימון לבית הספר הראשון גבוה לאין שיעור ממקבילו הפלסטיני. בעירייה טענו כי לא ניתן להשוות בין בתי הספר ואף הוסיפו שמדובר במניפולציה: "כפי שלא ניתן להשוות בין עיתון 'הארץ' ל'ישראל היום', כך לא ניתן להשוות בין בתי ספר שונים, בגדלים שונים, בעלי מאפיינים שונים, מספרי תקנים שונים ומקורות תקצוב שונים הנמצאים בסעיפים אחרים", נכתב בתגובת העירייה.
ואולם, ניסיון להתחקות אחר סעיפי התקציב להם זוכים בתי הספר במזרח העיר מעלה חרס. בעירייה טוענים כי המחסור במבני חינוך במזרח ירושלים מחייב אותה לשכור מבנים בסכומים גבוהים. ואכן, השנה תשלם העירייה כ–42 מיליון שקל על שכירת מבנים לבתי הספר הפועלים באזור. עם זאת, בית הספר בראס אל־עמוד, לדוגמה, אינו מופיע ברשימת המבנים שמשכירה העירייה, כך שהיא אינה משלמת עבור שכירתו. גם אם הוא היה נכלל ברשימה, השכירות הגבוהה ביותר שמשלמת העירייה על שכירת מבנה בית ספר מסתכמת בכמיליון שקל בשנה — ואין בכך כדי להסביר את הפער התקציבי בינו לבין בית חינוך, כ–13 מיליון שקל.
גם סעיף השיפוצים של בתי הספר בו נתלית העירייה כדי להסביר את הפער מראה כי התיכונים הפלסטינים דווקא מקבלים את התקציב הקטן ביותר ממנה מבין שלושת הזרמים במערכת החינוך: הכללי (ממלכתי וממלכתי־דתי), החרדי והערבי. בבתי הספר הערביים הסתכם תקציב השיפוצים השנה בשמונה מיליון שקל, בבתי הספר החרדיים ב–42 מיליון שקל ובבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים־דתיים ב–46 מיליון שקל.
ממשרד החינוך לא התקבלה תגובה עד למועד סגירת הגיליון.
מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "מדובר במניפולציה מכוונת של שימוש חלקי בנתונים על מנת להראות תמונה מעוותת שתתאים לתיאוריה המסולפת שנבנתה. כפי שלא ניתן להשוות בין עיתון 'הארץ' ל'ישראל היום', כך לא ניתן להשוות בין בתי ספר שונים, בגדלים שונים, בעלי מאפיינים שונים, מספרי תקנים שונים ומקורות תקצוב שונים הנמצאים בסעיפים אחרים. המציאות שונה לחלוטין וכל ניסיון להציג משהו אחר בכותרות ענק לא ישנה את המציאות. חבל שהעיתון מסתמך על נתונים שאספה פוליטיקאית עם אינטרסים זרים וברורים".
עוד הוסיפו בעירייה כי "ההתמקדות בפרק תקציבי אחד והתעלמות מהיקפי ההשקעות בנושאים אחרים (שכירויות, הסעות, שיפוצים וכדומה) מציגה תמונה חלקית בלבד של ההשקעות העירוניות במערכת החינוך במזרח העיר". לטענת העירייה, מאז כניסת ראש העיר ניר ברקת לתפקידו חלו שינויים בתקציבי מזרח העיר. "הוגדלו ההשקעות באופן משמעותי, הועברו משאבים רבים לשדרוג ושיפור התנאים הפיזיים וסביבת הלמידה — והתוצאות ניכרות בשטח", נמסר. בעירייה הוסיפו כי "בתי הספר במערב העיר מנוהלים בשיטת ניהול עצמי ואחראים על כל הוצאותיהם. במזרח העיר בתי הספר לא מנוהלים כך, ועל כן חלק מהוצאותיהם משולמות על ידי העירייה מתוך התקציבים הקיימים. על כן, אין כל שימוש בתקציבים לצרכים עלומים. נדגיש כי כל כספי משרד החינוך צבועים לצורך ספציפי, ומדווחים לו כנדרש".

 

Promotional Material

Related Topics