הריסת בית בסילוואן

הריסת תשתית וקירות של שתי יחידות דיור בסילוואן 30.8.2016

30/08/2016