כעס במזרח ירושלים בעקבות הריסת שני בניינים לא חוקיים

מספר הריסות הבתים במזרח ירושלים ב 2016 חצה את ה 150. מעל מאה מתוכם מבני מגורים. 

התפרסם ב: 
מבט -הערוץ הראשון
תאריך הפרסום: 
27/09/2016
סרטון: