נייר עמדה - תיקון 109 לחוק התכנון והבנייה - הרסני לירושלים המזרחית

07/03/2017
 
7 במרץ 2017
לכבוד
ח"כ דוד אמסלם, יו"ר ועדת הפנים
חברי ועדת הפנים
חברי וחברות כנסת
 
שלום רב,
 
הנדון: תיקון 109 לחוק התכנון והבניה – הרסני לירושלים המזרחית
בימים אלה מתקיימים דיונים קדחתניים, חפוזים, בהצעת החוק הממשלתית: הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 109), התשע"ו – 2016 (להלן: התיקון) בוועדת הפנים של הכנסת. הצעת חוק זה קובעת החמרה קשה באכיפת חוק התכנון והבניה, מרחיבה סמכויות הריסת בתים, מרחיבה טווחי זמן לביצועם, מגבילה ביקורת שיפוטית עליה ועוד. השלכותיה של הצעת חוק זו חמורים בכלל, ובפרט בבניה במגזר הערבי, ובוודאי בבניה בשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית. מכאן פנייתנו אליכם.
 
אנו קוראים לוועדת הפנים לקיים דיון בהשלכות התיקון על תושבי ירושלים המזרחית. לדאבוננו, בניגוד לרשויות ערביות ישראליות המיוצגות על ידי ראשי רשויות נבחרים, קולם של תושבי ירושלים המזרחית נשמע בינתיים רק באמצעות ארגונים.
עוד אנו קוראים לכםן להתנגד להצעת החוק, ולמנוע קבלתם של הסעיפים המרחיבים כאמור את הפגיעה הקשה כבר היום באוכלוסיה הפלסטינית בירושלים המזרחית.
 
בטרם דיון בכללי אכיפתם של חוקי התכנון והבניה, יש לבחון ראשית את האפליה הקשה התכנונית הקיימת כלפי האוכלוסיה הפלסטינית בירושלים המזרחית:
  • תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית מהווים 37% מתושביה. על אף זאת – רק כ-15% משטחי ירושלים המזרחית (ובפועל 8.5% משטחה של ירושלים כולה) הם בייעוד מגורים עבור האוכלוסייה הפלסטינית ובהם אחוזי הבניה המותרים הם נמוכים במיוחד.
  • מאז תחילת 2009 תחת כהונתם של בנימין נתניהו כראש ממשלה וניר ברקת כראש עיריית ירושלים, אושרו תכניות מתאר מפורטות (שרק מכוחן ניתן להוציא היתרי בניה) בשכונות/התנחלויות ישראליות במזרח ירושלים בהיקף של כ-10,000 יחידות דיור. לעומת זאת, בשכונות הפלסטיניות אושרו רק תכניות מפורטות קטנות, בהיקף  של מאות  יח"ד בלבד, ואילו תכניות מתאר רחבות יותר לא אושרו כלל.
  • המשך קריאה