צפיפות וחינוך לקוי: שליש מתלמידי מזרח ירושלים נושרים מבית הספר