צפיפות וחינוך לקוי: שליש מתלמידי מזרח ירושלים נושרים מבית הספר

התפרסם ב: 
וואלה
תאריך הפרסום: 
31/08/2017