עתירת עיר עמים ותושבים לבג"ץ נגד מתן פטור מהיתר לשגרירות