דוחות שנתיים

דוח שנתי 2021
דוח שנתי 2020
דוח שנתי 2019

בנוסף למאות התומכים והתומכות הפרטיים מהארץ ומהעולם, עיר עמים מודה לגופים הבאים על תמיכתם בנו: Royal Norwegian Embassy - Tel Aviv Bread for the world European Union Swedish Ministry of Forreign Affiars Norwegian Refugee Council Konrad Adenauer Foundation German Embassy - Tel Aviv Swiss Federal Department of Foreign Affairs (through Emek shave) Consulat General de France New ISrael Fund (NIF) Open Society Foundation (OSF) Income of Activities Salley Gottesman (through NIF) Source of Hope FDN (through PEF) Abrons Foundation (through NIF) Moriah Foundation (through NIF) The Morningstar Foundation (thorugh NIF) Swiss Federal Department of Foreign Affairs Private Donations (through NIF) Private Donations

דוח כספי

Related Topics