הערכות מערכת החינוך במזרח ירושלים אל מול איום הקורונה

12/03/2020

פנייה דחופה למר מאיר שמעוני  מנהל מחוז ירושלים משרד החינוך
ומר אביב קינן ראש מנהל החינוך ירושלים בעיריית ירושלים

מול הרשויות
12.03.20

Related Topics