פנייה דחופה: פעילות מסכנת חיים על ידי כוחות הביטחון בשכונת עיסאוויה, ירושלים

29/03/2020

מאז יוני 2019 ועל אף פניות רבות בעניין שנעשו, בין היתר, ליועץ המשפטי לממשלה, לראש
עיריית ירושלים, ועוד, ממשיך מחוז ירושלים של משטרת ישראל, ככל הידוע לנו בהוראתו
ועל דעתו של מפקד המחוז בלבד, ניצב דורון ידיד, במשטור יומיומי חונק ואלים של שכונת
עיסאוויה שבירושלים, על יותר מ- 20,000 תושביה וילדיה. פעולות המשטור האלים נעשות
באופן יזום, ולא במענה לפעילות לא חוקית כלשהי של מי מתושבי השכונה.

מול הרשויות
29.03.20

Related Topics