מתן מענה לצרכי השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית אל מול נגיף הקורונה – היום ולקראת הרמדאן שיחל עוד כשבוע