לא לסיפוח: הסיפור של ירושלים

24/06/2020

סיפוח, כל סיפוח, הוא צעד חד צדדי , בלתי חוקי ,
מכרסם עוד ביסודות הדמוקרטיים של ישראל, מוביל לפגיעה קשה בזכו י ות אדם,
לפגיעה במרקם החי ים בירושלים, מגביר את הפערים הכלכליים חברתיים,
ומהו וה מכת מחץ נוספת לפתרון עתידי מוסכם ובר קיימא.

מול הרשויות
24.06.20

Related Topics