חינוך בלתי פורמלי בירושלים המזרחית -מחקר צרכים והמלצות