התעלמות מכוונת: כיצד יועלמו השכונות הפלסטיניות בירושלים בתכנית האסטרטגית לדיור לשנת 2040

01/11/2021

קראו את הדוח המלא בקובץ המצורף

נייר זה מבקש לתאר החלטות חדשות של עיריית ירושלים והממשלה אשר התקבלו בשנים האחרונות ואשר תהיה להן השפעה מרחיקת על מדיניות התכנון והבניה בירושלים לשני העשורים הקרובים לפחות. החלטות אלו כוללות הקצאה של תקציבי תכנון, הסתמכות על קווי הרכבת הקלה לצורך הגדלה של אחוזי בניה, והעברת מרכז הכובד התכנוני לפרויקטים של התחדשות עירונית וציפוף. במיוחד יש לשים לב ל"תכנית האסטרטגית 3 אשר אושרה בממשלה בשנת 2017 ואשר אמורה להנחות את פעולותיהן לדיור 2040" של רשויות התכנון בעשרים השנים הבאות עד שנת 2040 .דוח זה יראה כי הנחיותיה של תכנית זו כמעט ואינן ניתנות ליישום בשכונות הפלסטיניות של העיר. לפיכך מדיניות זו אשר לכאורה עוצבה משיקולים מקצועיים דנה את מאות אלפי הפלסטינים החיים בירושלים להמשך והחרפה של החנק התכנוני בו הם חיים. כך עלול להיווצר משבר חמור בהרבה מהמחיר הכבד שהאפליה בתכנון גובה כבר כיום מתושבי ירושלים המזרחית.
דו"חות
01.11.21

Related Topics