האפוטרופוס הכללי "מסדר" את תושבי מזרח ירושלים

התפרסם ב: 
הארץ - דעות, נעה דגוני
תאריך הפרסום: 
07/12/2021
תקשורת
07.12.21

Related Topics