הדירות המוצעות בירושלים בתוכנית דירה בהנחה הן מעבר לקו הירוק

התפרסם ב: 
הארץ
תאריך הפרסום: 
24/03/2022
תקשורת
24.03.22

Related Topics