עם בלון גז, נגד פינוי בצו: תושבים מתבצרים על גג בית בשייח ג'ראח

התפרסם ב: 
YNET
תאריך הפרסום: 
14/01/2022
תקשורת
14.01.22

Related Topics