היועמ"ש יצטרף לתביעה האזרחית, וסבור שאין מניעה לפנות משפחה ערבית מסילוואן

התפרסם ב: 
YNET
תאריך הפרסום: 
09/01/2022
תקשורת
09.01.22

Related Topics