ראשי הכנסיות בירושלים: "מנסים לדחוק את הקהילה הנוצרית מחוץ לעיר"

התפרסם ב: 
שיחה מקומית
תאריך הפרסום: 
21/12/2021
תקשורת
21.12.21

Related Topics