התנגדות עיר עמים, במקום ו-13 מתושבי ולאג'ה לתכנית להתנחלות הר גילה מערב - 401-4-1

15/09/2022

התנגדות זו מוגשת על ידי "עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון", על ידי "עיר עמים" ועל ידי תושבי הכפר וואלג'ה אשר אישור התכנית יפגע בהם בצורה משמעותית.
לקריאת ההתנגדות, פתחו את המסמך

ניירות עמדה
15.09.22

Related Topics