עתירה לעצירתו של המיזם התיירותי בבטן אל הווא, סילוואן

31/10/2022

עניינה של עתירה זו בהחלטות המשיב 1 לאשר את מימונו מכספי ציבור של מיזם תיירותי במבנה הידוע כבית אבו נאב בסילוואן ושמהמשיבים מכנים "בית הכנסת התימני", המצוי, לטענת המשיבים, בבעלות הקדש ציבורי הידוע כ"הקדש בנבנישתי".

עניינה של עתירה זו הוא גם בסיבוב פרסה שעשה הרגולטור, רשמת ההקדשות, אשר התנגדה ליוזמת ההקדש להקים מיזם תיירותי בנכס המצוי כביכול בבעלות ההקדש, מהטעם שזה אינו תואם את מטרות ההקדש. רשמת ההקדשות הורתה למנהלי ההקדש לחדול ממיזם זה ואף הורתה בדצמבר 2020 למשיב 1 ו-4 להימנע מהעברת מימון ציבורי למיזם, ובאפריל 2021 הורתה באופן סופי על עצירת המיזם והמימון הציבורי לו, והתנגדה לבקשה שהוגשה לה לשינוי מטרותיו.

 

להמשך קריאה... 

ניירות עמדה
31.10.22

Related Topics