מכתב לראש הממשלה יאיר לפיד

27/10/2022

הנדון: מיסוד הפרות הסטטוס קוו במתחם הר הבית:
שילוט חדש בכניסה למעלה המוגרבים, המתייחס לכניסת יהודים ככניסה למקום פולחן

מיד אחרי סוכות נמסרה הצהרתך כי ישראל מחויבת לסטטוס קוו: חופש פולחן למוסלמים
באל אקצה, ואילו ליהודים זכויות ביקור בלבד במתחם: "לגבי (מסגד) אל-אקצה הגדרתי בכל
במה אפשרית. אנחנו לא משנים את הסטטוס קוו באל-אקצה, ואנחנו נדאג לחופש הפולחן של מוסלמים באל-אקצה.. . חובתנו כממשלה לאפשר חופש פולחן לכל מוסלמי שרוצה לבא להתפלל באל-אקצה ואנחנו נשמור על זה... אנחנו מאפשרים עליית יהודים. אנחנו לא מאפשרים תפילות יהודים על הר הבית... " 

אלא שכפי שהדגמנו במכתבינו שבסימוכין, בניגוד לדבריך הנכוחים לא רק שתפילות יהודים
מתקיימות במתחם בחסות המשטרה, אלא שבמהלך חגי תשרי האחרונים, חלה קפיצת
מדרגה חמורה ומדאיגה ביותר.

להמשך קריאה:

ניירות עמדה
27.10.22

Related Topics