האגודה לזכויות האזרח בישראל ועיר עמים במכתב ליועצת המשפטית לממשלה

21/02/2023

לכבוד    
גב' גלי בהרב-מיארה
היועצת המשפטית לממשלה
בדוא"ל 
                                                                                    
שלום רב,
הנדון: הנחייתו הפסולה של השר לבטחון לאומי למשטרה לזרז הריסות מבנים במזרח ירושלים

אנו פונים אליך בבקשה כי תבהירי לשר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, כי דחיקתו במשטרה לפעול לזירוז הריסת מבנים בירושלים המזרחית ומדיניות היד הקשה שהוא דורש ומפעיל כלפי תושביה הפלסטיניים של העיר בכל תחומי החיים, ואשר דומה כי כל מטרתה היא ענישה קולקטיבית - מהוות שימוש לרעה בסמכות, נגועות בשיקולים זרים, מפלות ופסולות. עוד נבקש כי תנחי את השר כי מדיניותו צריכה לעלות על הכתב ולהתפרסם באתר המשרד לביטחון פנים, וכי המפכ"ל אינו מקבל הנחיות מדיניות בשיחות עמו, בגערות פומביות בו, או דרך ציוצים בטוויטר וסרטונים בטיק טוק, אופני התקשורת החביבים על השר, וכי רק לאחר פרסום המדיניות מוסמך המפכ"ל לתרגם אותה להוראות ביצוע, והכל כמפורט להלן.

להמשך קריאה:

ניירות עמדה
21.02.23

Related Topics