הגשת ערר-עיר עמים ביחד עם העמותה לקידום שכונת א טור וועד תושבי ח'אלת אלעין

20/11/2014

ביום 10/9/2014 קיבלה המועצה הארצית לתכנון ובניה את הערר שהגישה עיר עמים ביחד עם העמותה לקידום שכונת א טור וועד תושבי ח'אלת אלעין, שכונה בא טור והחליטה שלא לאשר את גבולות הגן הלאומי המתוכנן במורדות הר הצופים. זאת לאחר שהתרשמה, כפי שטענו, שהרשויות לא בדקו כראוי את צרכי השכונות הסמוכות לגן. לאחר קבלת הערר, וכפי שעשינו בפני רשויות התכנון, חשוב להציג כעת במסודר את צרכי השכונות. בנייר זה נציג את צרכי א טור, והשכונה שבה ח'אלת אלעין.