תשובת משטרת ישראל למכתב הדרישה על מצעד הדגלים

16/04/2015

תשובתה השלילית של המשטרה למכתב הדרישה, בו ביקשנו שמצעד הדגלים 2015 לא יעבור ברובע המוסלמי ובשער שכם