כפר במצור - אל-וואלג'ה

01/11/2010

דו"ח המתאר את השלכותיו של תוואי מכשול ההפרדה, כפי שהותווה על ידי ממשלת ישראל, על תושבי הכפר וואלג'ה. הכפר שוכן מדרום לשטח השיפוט של ירושלים, אך חלק מאדמותיו מצויות בתוך גבולותיה המוניציפליים של העיר. הדו"ח מתאר גם את המאבק המשפטי שנוהל, הן על ידי תושבי הכפר והן על ידי גורמים ישראליים שונים כמו החברה להגנת הטבע, לשינוי תוואי המכשול.