מעקב חינוך שנתי - מחסור בכיתות לימוד במזרח ירושלים 2014

31/08/2014

עיר עמים מקיימת מעקב שנתי אודות מצב החינוך בירושלים המזרחית.
סיכום נתוני המעקב השנה קובע כי:

  • לפחות כ-8,100 ילדים ובני נוער אינם לומדים כיום במסגרת ידועה כלשהי.
  • מספר הכיתות החסרות עומד על  סך של 3,055 כיתות: 681 כיתות לא תקניות, 408 כיתות חסרות, 330 כיתות גן חסרות, ועוד 1,636 כיתות הנדרשות עבור הילדים שלומדים בכיתות המוכר שאינו רשמי כי אין להם מקום בכיתות בחינוך הרשמי. 
  • בספטמבר 2014 צפויות להיפתח 57 כיתות חדשות. יושכרו עוד 69 כיתות.
  • מאז שנת 2001 ועד לפתיחת שנת הלימודים הקרובה, השלימה העיריה את בנייתן של 438 כיתות סה"כ. כ-14% בלבד מהנדרש בסה"כ לצמצום הפער הקיים.