פרופיל של שכונה ירושלמית – מחנה הפליטים שועפאט

01/09/2006

במחנה הפליטים שועפאט, היחיד מבין מחנות הפליטים בגדה המערבית המצוי בתוך שטחה המוניציפאלי של ירושלים, צפות על פני השטח שלוש מהסוגיות העומדות בלבו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני: סוגיית הפליטים, סוגיית ירושלים ושאלת הביטחון. בשנים האחרונות התווספו אליהן הבעיות הנובעות מהחלטת ישראל להותיר את המחנה מעבר לחומת ההפרדה. הדו"ח מצייר דיוקן חברתי, אנושי ופוליטי של מחנה הפליטים שועפאט.