עתירת מתחם קדם

כתבה על עתירת עיר עמים נגד עמותת אלע"ד על תכנית הבנייה במתחם קדם בסילואן

התפרסם ב: 
מבט
תאריך הפרסום: 
31/05/2015
סרטון: