הרכבל לסילוואן יגביה את מתחם קדם ויסתיר יותר את החומות

ידעה בגל"צ על הגבהת מתחם קדם בסמוך לחומות במסגרת התכניתלהקמת הרכבל בסילוואן

התפרסם ב: 
גלצ
תאריך הפרסום: 
17/12/2017
סרטון: