סקר חברה אזרחית

06/01/2016
יובל פיורקו - ינואר 2016

מטרת הסקר היתה לזהות את התפיסות והעמדות של הפעילים ושל ארגוניהם ביחס למזרח ירושלים ולתושביה. פיתוח השאלון ששימש לסקר נעשה תוך הסתייעות בקבוצה מיקוד של מומחים ושל פעילים. 


לסקר השיבו 87 פעילים, ואף שאינו מדגם מייצג של פעילי החברה האזרחית בעיר הוא בהחלט מבטא קולות משמעותיים שעולים מפעילים המשתייכים ללמעלה מ-20 ארגוני חברה אזרחית בירושלים. 


העמדה המרכזית העולה מקרב פעילי החברה האזרחית בירושלים, הן השוללים והן התומכים ב"שתי בירות" בירושלים, היא עמדה הרואה בתושבי מזרח ירושלים הערבים חלק אינטגרלי מהעיר, שזכאי לחלק שווה מן התקציב העירוני אפילו אם הדבר יפגע בתקציבי מערב העיר, וכן שעל חברי מועצת העירייה לפעול למען שיפור המצב הכלכלי-חברתי של תושבי מזרח העיר כחלק מתפקידם (היגד זה זכה לשיעור התמיכה הגדול ביותר). כמו כן, רוב הפעילים היו שמחים לראות את תושבי מזרח העיר משתתפים בבחירות לעירייה. קיימים, הבדלים בשיעורי התמיכה בהיגדים אלה בין שוללי "שתי בירות" והתומכים בה בכיוון הצפוי, אולם גם בקרב השוללים זוכים היגדים אלה לתמיכה רבה....המשך קריאה